You are currently viewing Maltese Tiger เสือโคร่งลายคราม

Maltese Tiger เสือโคร่งลายคราม

  • Post author:
  • Post category:Blog

มอลเตส เสือโคร่งลายคราม Maltese Tiger มอลทีส หรือ มอลเตส ไทเกอร์คือเสือโคร่งที่มีความแตกต่างทางลักษณะพันธุกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเซลล์ ชื่อ ฟีโอเมลานิน ทำให้ เกิดสีน้ำเงินที่ขน ซึ่งในทีนี้ เราจะเรียกมันว่า เสือโคร่งลายคราม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันธ์ของเสือหายาก(ยากที่สุด)ในบรรดาสายพันธ์เสือบนโลกใบนี้

แหล่งกำเนิด Maltese Tiger

เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีใครที่สามารถยืนยันการพบเจอ เสือมอลเตส ชนิดนี้ได้ จึงเป็นที่มาของการกล่าวอ้าง บ้างก็ว่ามาจาก สหรัฐ บ้างล่ะ บ้างก็ว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของแมว ที่เมือง ฝูวเจี้ยน ในจีนแผ่นดินใหญ่ โดยที่บางครั้งก็ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่า เจ้า เสือโคร่งลายคราม สายพันธ์ุนี้จะยังคงมีอยู่หรือสาบสูญจากโลกนี้ไปแล้ว

สายพันธ์ุที่แท้จริง

ยังคงมีการถกเถียงถึงสายพันธ์ุของเสือชนิดนี้อยู่เรื่อยมา ว่าแท้จริงแล้ว เสือโคร่งลายคราม พันธ์นี้ คือ เสือโคร่ง หรือ เสือดาวกันแน่ แต่ความเชื่อส่วนใหญ่ ที่ดูจากลักษณะกรรมพันธุ์แล้ว นักวิชาการยังให้น้ำหนักไปในทางเดียวกันว่านี่อาจจะเป็น เสือโคร่งมากกว่า เสือดาว

การเจอหรือพบเห็น

ครั้งเดียวจากการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือที่สุด เกิดขึ้นในปี ค.ศ.1964 ณ สวนสัตว์ โอคลาโฮมา ในอเมริกา โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยในเวลาต่อมาว่า เจ้า เสือโคร่งลายคราม ตัวน้อยได้เสียชีวิตลงไม่นานหลังจากลืมตาดูโลก อีกทั้งยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการจากไปได้

Casino Online JBO ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงครบวงจร